Make your own free website on Tripod.com

Masukan  atau input secara terus merupakan atu lagi kaedah memasuka maklumat atau arahan kedalam sistem komputer.Secara amnya , ia terbahagi kepada 4 kategori utama iaitu :-