Make your own free website on Tripod.com

Peranti  Input

 

Peranti masukan atau peranti input (input device) merupakan alat yang menerima data dan arahan daripada pengguna.Papan kekunci ,tetikus ,mesin pengimbas dan bola pengesan adalah merupakan contoh peranti masukan yang sering digunakan.

 

Peranti masukan secara amnya boleh dikelaskan kepada 2 kategori iaitu